Možda niste znali o kokicama

Šta su obične kokice? Šta su gurmanske kokice? Šta je zadatak gurmanskih kokica? Dodaci kao značajna razlika. Proces priprema i sastojci koji čine razliku.